Tillfälle 1: Detta är hunden!

IMG_6651

 

 

 

 

 

 

18-19 mars 2017, 2500 kronor

Etologi är läran om djurs beteende och i det här fallet mer specifikt: hundens.

Den här helgen är för alla som undrat varför hunden gör som den gör. Varför springer den mot en annan hund samtidigt som den morrar och skäller? Varför rullar den sig i äckliga saker? Är det sant att tikar uppfostrar valpar hårt? Kräver vissa raser tuffa tag och andra inte?

Det finns många beteenden där det kan vara svårt att förstå den bakomliggande motivationen. Kunskapen om “varför?” är viktig av flera orsaker. Ska man förändra ett beteende behöver man förändra känslan bakom. Att bara träna bort symptomen räcker inte.

Att lära sig mer om hundens språk gör det möjligt att se de små signalerna. När vi förstår vår hund kan vi respektera hundens vilja och behov och jobba förutseende.

Berikning betyder att man praktiskt tillgodoser hundens faktiska artspecifika beteendebehov. Många så kallade problembeteenden bottnar i en avsaknad av att få utföra ett eller fler grundläggande behov. Hundar som är rädda, stressade eller uttråkade kan uppvisa en rad problematiska beteenden. Genom berikning kan man sätta guldkant på hundens tillvaro, öka självförtroendet, minska rädslor och stress, öka samarbetsviljan – med mera.

Vi går igenom sådant som är artspecifikt, rastypiskt samt likheter och skillnader mellan individer.

Efter första helgen kommer du lämna oss med en djupare förståelse för din egen hund och dessutom ha redskap att kunna omsätta din kunskap i praktiken. Du kommer lära dig förstå och snacka hund!