Det händer grejer på två månader!

De övre bilderna är tagna den 2 januari – och de nedre idag. Underbara Vill!

 

Motiverade hundar
Det ska vara kul med hund